Indonezja
Znikające wyspy: ginące tradycje

Miejsce, w którym skupiamy się na muzyce mniejszych i większych
społeczności. Przyglądamy się w jakiej relacji wobec współczesności
funkcjonują zanikające tradycje.