Głośnik
Dwubiegunowe medium komunikacyjne


Piotr Celiński, Justyna Kusto, Krystian Nowak

Głośnik to fundamentalne narzędzie kultury audialnej nowoczesności i jej mediów masowych. Stuletnia historia dowodzi jego wieloaspektowego potencjału do bycia wykorzystywanym w różnorodnych – ze względu na formy, sposoby czy intencje – praktykach. W dobie kultury cyfrowej głośnik jest rekonceptualizowany. W wielu praktykach i formach użytkowych regułę jednostronnej emisji uzupełnia możliwość wielostronnej interakcji. Nasze rozważania ujmujemy w pogłębionym teoretycznie podkaście wzbogaconym o dźwiękowe przykłady. Zastanawiamy się w nim m.in.: nad wszechobecnością głośnika we współczesnym środowisku medialnym koncentrując się na potencjale demokratyzacji tego medium i wielokierunkowych sposobach jego używania.

 

O autorach

Twórcy popularnonaukowej serii podcastów Co słychać? oraz cyklu spotkań Dźwiękownia, w których podejmują temat dźwięku i jego wydźwięku w kontekstach społecznych, kulturowych i medioznawczych.

 

Bibliografia

  • Jacques Attali, Noise: The Political Economy of Music, University Of Minnesota Press, 1985, s. 87. 
  • Jean Baudrillard, Requiem für die Medien, Berlin 1978, s. 99, 110. 
  • Hans Magnus Enzensberger, Baukasten zu einer Theorie der Medien (1970), München 1997, s. 99.
  • Marek Jeziński, Słuchając miasta // słuchając w mieście. Spacer dźwiękowy ze słuchawkami, Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, 2020, vol. 11, nr
  • Kamila Staśko-Mazur, „Radio na drucie”. Megafonizacja audiosfery Warszawy roku 1945 w świetle ówczesnych źródeł, Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki, Wrocław 2017, nr 2.

Linki

  1.  InfoAudio, Active Noise Cancelling
  2. Młodytechnik, Historia słuchawek 
  3. StereoLife, Krótka historia słuchawek