Głosy znalezione, głosy napotkane


Dorota Błaszczak

Korzystając z „dźwiękowości” artykułu dźwiękowego, zapraszam do wspólnego posłuchania napotkanych i zgromadzonych przeze mnie głosów usłyszanych przez mikrofon i zarejestrowanych przypadkowo lub dodatkowo, nie jako docelowe nagrania. Rejestrując ekoakustyczne, całodobowe obserwacje otoczenia, czy dotykając taśm archiwalnych, napotykałam głosy niezamierzone, bo ktoś przechodził koło mikrofonu nagrywarki…, bo mówił przed oficjalnymi obradami czy początkiem transmisji…, bo komunikacja w czasie wywiadu lub sesji nagraniowej została nagrana… czy też na początku taśmy został nieskasowany głosowy „palimpsest” jako nałożenie się nowego nagrania na stare. 

Spotykałam też zapowiedzi nagrań efektów dźwiękowych czy informacje powiązane z techniką radiową zapisane jako głosowe „metadane” dla właściwych  nagrań. Takie „nie-nagrania” są jak „found footage”. Do moich dźwiękowych znalezisk dołożyłam użyczone mi głosy z bieżących sesji nagraniowych czy nagrań efektów i atmosfer filmowych. 

Ale na początku zaczniemy od specjalnego nagrania głosu o „pomocniczej” roli i od „poza-ludzkiego” procesu słuchania głośnika przez mikrofon, zainicjalizowanego przez ten głos. To doświadczenie konkretnej sytuacji słuchania w oparciu o interpretację pracy Alvina Luciera I Am Sitting in a Room. Taka analiza powiązań głosu, głośnika, mikrofonu i przestrzeni wspomaga usłyszenie ich unikatowych relacji w innych nagraniach.

 

 

Źródła głosów i materiały źródłowe

  • Alvin Lucier, I Am Sitting in a Room, 1971: nagranie z Sali Melcera Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,  głos prof. Andrzeja Miśkiewicza w nagraniu Barbary Okoń-Makowskiej, nagranie procesu z wykorzystaniem własnego oprogramowania, 2022
  • Nie-nagrania, czyli głosy pomocnicze i przypadkowe pochodzą z wielu źródeł: z moich rejestracji całodobowych z okolic Warszawy oraz z analogicznych nagrań Daniela Brożka z Pól Irygacyjnych z Wrocławia, a także ze znalezisk w archiwalnych zbiorach dźwiękowych (za zgodą Dyrekcji Archiwum Polskiego Radia), użyczone ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, a także udostępnione przez  głosowych darczyńców, a byli to: Andrzej Brzoska, Agata Chodyra, Julita Emanuiłow, Ewa Guziołek-Tubelewicz, Iga Kałduńska, Małgorzata Lewandowska, Joanna Napieralska, Michał Szostakowski. Głos z balkonu z okresu pandemii i jednoczesnego remontu to użyczenie rodzinne.
  • Charles Babbage, The Ninth Bridgewater Treatise, 1837
  • Leopold Blaustein, Wybór Pism estetycznych: o percepcji słuchowiska radiowego, 1938
  • EVP, Electronic voice phenomenon
  • WFAE (World Forum of Acoustic Ecology) Conference, Listening Pasts, Listening Futures, 2023
  • The Silent Cities Project, 2020