Między ciszą a hałasem w nagraniach terenowych


Michał Zygmunt

Cisza czy hałas? Jak definiujemy te zjawiska w trakcie słuchania nagrań dźwiękowych? Czy hałas lecącego samolotu przeszkadza w odbiorze sonosfery koncertu przyrodniczego, czy staje się jego częścią? Audiopaper przedstawia wątki zmienności dźwiękowego pejzażu przyrodniczego, hałasu komunikacyjnego, interpretacji i odczuć przy jego nasłuchiwaniu podejmowane z perspektywy dźwiękowca zajmującego się nagraniami i popularyzacją kultury słuchania.

 


Fot. Agnieszka Florczyk