Sprzęganie z krajobrazem?


Alicja Czyczel

Materiały, które składają się na mówiony tekst, stanowią narracyjną opowieść o osobistym doświadczeniu kilku spacerów w marcu 2021 roku po dzikiej prawobrzeżnej stronie Wisły w Warszawie. Autoetnograficznej refleksji na temat przepływów energii i zmysłowych informacji pomiędzy ciałem, materią, otoczeniem przyrodniczym i pozaludzką architekturą towarzyszy namysł nad pejzażami dźwiękowymi zapośredniczonymi przez technologię. Autorka proponuje odróżnienie praktyki somatycznej opartej na zestrajaniu się ze środowiskiem i angażującej całe ciało w ruchu od realizowania nagrań terenowych, które wymagają unieruchomienia i nastawienia się na “zbieranie” dźwięku. Mówiony tekst stanowi próbę poszukiwania równowagi między nagrywaniem dźwięku i ciałopisaniem, stawiającym w centrum swojego zainteresowania budowanie i obserwowanie relacji pomiędzy podmiotem i przedmiotem badania artystycznego.


Fot. Alicja Czyczel

Fot. Alicja Czyczel

Fot. Alicja Czyczel


Bibliografia

Fond / Figure: entretien avec Hubert Godard, Godard Hubert w rozmowie z Mathieu Bouvierem, www.pourunatlasdesfigures.net/element/fond-figure-entretien-avec-hubert-godard, La Manufacture, Lausanne (He.so), 2018, dostęp 20.04.2021.

Ingold Tim, Against Soundscapes, w: Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice, red. Carlyle Angus, Double Entendre, Paris 2007, s. 10–13.

Fot. Filip Madejski