Świt


Daniel Brożek, Katarzyna Roj

W ramach przygotowań do wystawy „Pole Regeneracji” dla Galerii Dizajn BWA Wrocław przez pół roku badaliśmy pejzaż dźwiękowy wrocławskich pól irygacyjnych – największej w Polsce pozostałości po przedwojennym systemie oczyszczalni ścieków, wyłączonym z działania w 2015 roku. Obecnie teren ten jest obiektem zainteresowania ekologów nie tylko ze względu na postępujący zanik wód gruntowych i możliwą degradację unikalnego ekosystemu. Rozległe ptasie lęgowiska oraz przylegające do nich drogi szybkiego ruchu tworzą unikalne miejsce do nasłuchu zasięgu smogu akustycznego.

 

Autorzy dziękują grupie projektowej Centrala za przypomnienie pojęcia “trzeciej pory dnia”.

 

PLAYLISTA

0’00” – Katarzyna Roj, 51°11’47.5″N 16°57’41.2″E, 2021.05.23 4:00,  Zoom H4N Pro + BE-P1

0’40” (i dalej) – głos Katarzyna Roj, realizacja nagrania Jan Chrzan

2’08” – Czarny Latawiec, 51°11’48.3″N 16°57’46.9″E, 2021.05.23 4:23, Sony PCM-10 + LOM Usi

12’40” – Czarny Latawiec, 51°11’57.6″N 16°57’07.7″E, 2021.03.27 17:47, Sony PCM-10 + LOM Usi

20’16” – Czarny Latawiec, 51°11’09.2″N 16°57’49.1″E,  2021.01.02 11:28, Sony PCM-10 + LOM Usi

21’20” – Czarny Latawiec,  51°11’09.2″N 16°57’49.1″E, 2021.01.17 11:20, Sony PCM-10 + LOM Usi

22’32” – Czarny Latawiec, 51°11’35.7″N 16°55’59.5″E,  2021.01.02 12:25, Sony PCM-10 + LOM Usi

23’20” – Czarny Latawiec,  51°11’09.2″N 16°57’49.1″E, 2021.01.17 11:20, Sony PCM-10 + LOM Usi

23’52” – Katarzyna Roj, 51°11’47.5″N 16°57’41.2″E, 2021.05.23 4:25,  Zoom H4N Pro + BE-P1

 


Bibliografia

Ekrany na S5!, 2018, http://s5ekrany.org/, dostęp 26.06.2021.

Gierko Aleksandra, Wybrane aspekty rekultywacji terenów podmokłych w kontekście pól irygacyjnych Wrocławia, Wrocław 2020.

Komitet Społeczny Stop Hałasowi we Wrocławiu, www.facebook.com/stophalaswroclaw/, dostęp 26.06.2021.

Łyczko Wojciech, Pola irygacyjne osobowice – historia i teraźniejszość, „Inżynieria Ekologiczna”, nr 19/4, 2018.

Nowak Marek, Starzecka Agata, Gierko Aleksandra, Czyż Beata i in., Wrocławskie pola irygacyjne. Unikatowy ekosystem wymagający ochrony prawnej oraz udostępnienia mieszkańcom na cele rekreacyjne i edukacyjne, Wrocław 2019.

Polska pozwana przed TSUE za nieprzestrzeganie dyrektywy dotyczącej hałasu, Teraz Środowisko, 2021, www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/polska-KE-TSUE-halas-dyrektywa-9947.html, dostęp 28.06.2021.

ZOEpolis. Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzką, red. Gurowska Małgorzata, Rosińska Monika, Szydłowska Agata, Bęc Zmiana, Warszawa 2021.

Wrocławskie Pola Irygacyjne, fot. Daniel Brożek

Wrocławskie Pola Irygacyjne, fot. Daniel Brożek